BIM in the framework of the existing regulatory-technical and legal framework of the Russian Federation

S.V. Blinov, Z.V. Belyaeva

Аннотация


The article presents the problems of introducing information modeling technology in the current state of normative and technical documentation in terms of information modeling and the design of design and working documentation, highlights the main difficulties and tasks, prerequisites, directions and ways of solving problems.


Полный текст:

Статья в формате PDF

Литература


GOST R 57310-2016 (ISO 29481-1: 2010). Modelirovaniye informatsionnoye v stroitel'stve. [Information modeling in construction.] Delivery information guide. Methodology and format [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200142710 (date of access: 05/19/19).

GOST R 57311-2016. Modelirovaniye informatsionnoye v stroitel'stve. [Information modeling in construction.] Requirements for operational documentation of completed construction objects. [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200142711 (date of access: 19.05.19)

GOST R 57563-2017 / ISO / TS 12911: 2012. Modelirovaniye informatsionnoye v stroitel'stve. [Information modeling in construction.] Basic provisions for the development of standards for information modeling of buildings and structures (with amendment) [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200146763 (date of access: 05/19/19).

GOST R 21.1101-2013. Sistema proyektnoy dokumentatsii dlya stroitel'stva (SPDS). [System of design documentation for construction (SPDS).] Basic requirements for design and working documentation (with amendment) [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200104690 (date of access: 05/19/19).

GOST 21.501-2011. Sistema proyektnoy dokumentatsii dlya stroitel'stva (SPDS). [System of design documentation for construction (SPDS).] Rules for the implementation of working documentation for architectural and design solutions [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200095703 (date of access: 05/19/19).

GOST 21.502-2016. Sistema proyektnoy dokumentatsii dlya stroitel'stva (SPDS). [System of design documentation for construction (SPDS).] Rules for the implementation of working documentation for metal structures [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200142695 (date of access: 05/19/19).

SP 301.1325800.2017. Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. [Building Information Modeling.] Rules for the organization of work by production and technical departments [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/555664724 (date of access: 05/19/19).

SP 328.1325800.2017. Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. [Building Information Modeling.] Rules for assigning components of the information model [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/556793891 (date of access: 05/19/19).

SP 331.1325800.2017. Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. [Building Information Modeling.] Exchange rules between information models of objects and models used in software systems [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/556793894 (date of access: 05/19/19).

SP 333.1325800.2017. Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. [Building Information Modeling.] Rules for the formation of an information model of objects at different stages of the life cycle [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/556793897 (date of access: 05/19/19).

SP 404.1325800.2018. Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. [Building Information Modeling.] Rules for the development of plans for projects implemented using information modeling technology [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/553863489 (date of access: 05/19/19).

Prikaz ministerstva stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva Rossiyskoy Federatsii ot 29 dekabrya 2014 №926/pr «Ob utverzhdenii Plana poetapnogo vnedreniya tekhnologiy informatsionnogo modelirovaniya v oblasti promyshlennogo i grazhdanskogo stroitel'stva (s izmeneniyami na 4 marta 2015 goda)» [Order of the Ministry of Construction and Housing and Utilities of the Russian Federation dated December 29, 2014 No. 926/pr "On approval of the Plan for the phased implementation of information modeling technologies in the field of industrial and civil construction (as amended on March 4, 2015)"] [Electronic resource]. - Access mode: http://docs.cntd.ru/document/420245345 (date of access: 05/19/19).

Report. Otsenka primeneniya BIM-tekhnologiy v stroitel'stve. [Assessment of the application of BIM technologies in construction.] Results of research on the effectiveness of the use of BIM-technologies in investment and construction projects of Russian companies [Electronic resource]. - Access mode: http://nopriz.ru/upload/iblock/2cc/4.7_bim_rf_otchot.pdf (date of access: 05/19/19).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 Russian Journal of Construction Science and Technology